ads

Giới thiệu SILIC – Công nghệ app mobile, ứng dụng IOT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SILIC thành lập tháng 2/2021 là một trong số 11 công ty thành viên của Công ty TNHH Công nghệ ARIS. SILIC đảm nhiệm vai trò nghiên cứu, ứng dụng phát triển các nền tảng trên điện thoại thông minh, nông nghiệp thông minh, nhà thông minh, thành phố thông minh.

Tầm nhìn:

Sứ mệnh:

Văn hóa doanh nghiệp:

Đối tác:

Tuyển dụng:

Liên hệ:

Đang cập nhật…

ads